Doneren

Wilt u ons helpen de kwaliteit van frettenfok in Nederland te verbeteren? Dan zouden we willen vragen een donatie te doen, zodat wij nog vaker en betere voorlichting kunnen verstrekken aan zowel fokkers als eigenaren over het belang van goede frettenfok. Zo kunnen we o.a. vaker frettendagen organiseren, betere (promotie)materialen aanschaffen en uitdelen, de financiële drempel voor nieuwe fokkers lager maken zodat we nog meer pups kunnen bijstaan, etc.

Eénmalig doneren

Schrijf een bedrag van minimaal € 10,- over op rekeningnummer: NL59 INGB 0700 6224 89
Ten name van onze penningmeester: M van Eck

Jaarlijks doneren

Wilt u een vaste donateur worden en gebruik maken van kortingvoordelen? Vult u dan onderstaand formulier in.

- Het is van belang dat u het schriftelijk laat weten (dat mag ook per e-mail) zodra u niet meer wenst te doneren, of uw bedrag en/of voordelen wenst aan te passen.
- Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december; wordt u halverwege het jaar (na juni / vanaf juli) jaarlijkse donateur, dan betaalt u gelijk 1,5 jaar vooruit.

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands