Overtreding melden

Naast frettery en nestcontroles, hanteren we een controlesysteem waarbij iedere bezoeker kan controleren of de betreffende fokker aan de voorschriften voldoet. Controleert u voor u een melding doorgeeft of de fokker daadwerkelijk de omschreven details van het voorschrift overtreedt. U kunt de voorschriften hier vinden.

Uw melding wordt daarna in behandeling genomen. Wanneer de overtreding terecht is doorgegeven, kunnen er mogelijk sancties worden opgelegd aan de fokker.

U kunt hier bestanden, bijv. mogelijke bewijsstukken, uploaden:

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands