Lidmaatschap VFN

Lid worden

Indien u lid wilt worden van Vereniging Frettenfokkers Nederland, dé officiële vereniging voor frettenfokkers in Nederland, kunt u zich via het aanmeldformulier onderaan deze pagina aanmelden.

Na aanmelding nemen wij contact op om een afspraak voor huisbezoek af te leggen om de voorschriften te controleren en om kennis te maken. In de jaren van lidmaatschap zijn onaangekondigde bezoeken ter controle van de voorschriften mogelijk. Het lidmaatschap gaat vervolgens officieel in nadat de vereniging hierover een beslissing heeft genomen. Hierover ontvangt u zo snel mogelijk bericht na uw aanmelding.

Kosten lidmaatschap

Het VFN verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap voor het lopende jaar en het volledige bedrag voor het komende jaar.

 

Frequentie

Kosten

Reiskostenvergoeding*

Locatie

Aanmeldkosten

éénmalig

€ 20

controleur

Contributie

jaarlijks in najaar

€ 40

Aankeuring

jaarlijks in voorjaar

gratis

evt. controleur

één af te spreken frettery

Nestcontrole

vanaf 7 weken (meerdere nesten combineren mogelijk)

€ 20

controleur

bij u thuis in de frettery

Extra of hercontrole (nest/frettery/aankeuring)

indien noodzakelijk

€ 20

controleur

bij u thuis in de frettery

Algemene ledenvergaderingen*

min 1x per jaar (kan ook digitaal)

gezamenlijk af te spreken

nee

meestal één af te spreken frettery

* Reiskostenvergoeding wordt berekend met aantal gereden km (Google Maps), zuinigheid 1/14 en € 1,50 per liter. Voor een OV reiskostenvergoeding wordt de NS website aangehouden.

We vragen geen extra kosten per certificaat e.d. Alles wordt gedekt van deze kosten.

Rekeningnummer: NL59 INGB 0700 6224 89
Deze staat ten name van onze penningmeester: M van Eck

Vereniging Frettenfokkers Nederland hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Daarnaast dient de jaarlijkse contributie altijd voor de start van het nieuwe jaar op de bovenstaand bankrekeningnummer te staan. Indien, ondanks betalingsherinnering, niet tijdig is betaald, kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen.

VFN controleurs zijn in staat om te chippen, waardoor de mogelijkheid bestaat om fretten en pups tegen een gereduceerd tarief te laten chippen. Aangesloten fokkers kunnen hun interesse hiervoor ten alle tijden aangeven bij een VFN controleur of onze VFN alle leden chat.

Opzegging van lidmaatschap

Opzegging van uw lidmaatschap kunt u per e-mail doorgeven aan het bestuur voor 1 december van het lopende jaar. U zult z.s.m. van de lijst van aangesloten fokkers worden verwijderd en mag hierna niet meer de aangesloten fokker banner of andere promotionele materialen op uw website gebruiken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Leden kunnen voor meer regels met betrekking tot opzegging of ontzegging terecht in onze statuten.

Aanmeldformulier

Een startende fokker die nog niet vastzit aan een fretterynaam, geeft 3 mogelijke fretterynamen op. De verenigingsleden bekijken samen of de namen (ook internationaal) al ergens voorkomen of teveel lijken op een bestaande naam. De vereniging beslist vervolgens welke van de 3 namen gebruikt kan worden.

Bij fokkers die al jaren een fretterynaam gebruiken wordt deze geaccepteerd (vul bij de 2e en 3e keuze dan in: "n.v.t."). Mocht de naam teveel lijken op een bij ons geregistreerde naam, wordt daarop gewezen en zullen we overleggen wat we hier aan kunnen doen.

Onderstaande informatie wordt ter info voor bezoekers op de site vermeldt.

Hieronder verklaart aan alle voorschriften te zullen voldoen. Niet alleen nu, maar in alle jaren dat u lid zult zijn. Indien er klachten binnenkomen (deze kunnen anoniem worden gedaan) kan het zijn dat VFN hier navraag naar doet of zelfs controle naar komt verrichten. Wij zullen hierin streng zijn, en voorschriften die niet worden gehanteerd kunnen betekenen dat u weer uit de vereniging wordt gezet. Hierin krijgt niemand een voorrangspositie. Indien u bepaalde uitzonderingen bespreekbaar wilt maken, kunt u dit altijd voorafgaand doen met VFN.

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands