Voorschriften

Vereniging Frettenfokkers Nederland maakt zich sterk voor het welzijn van nesten fretten bij hun fokkers en de toekomst van fretten in Nederland. Om eigenaren te helpen met hun keuze voor een fokker, hen te beschermen zodat zij niet voor verrassingen komen te staan zijn de volgende voorschriften opgesteld. Aangesloten fokkers bepalen zelf de rest van de te maken keuzes, hun fokbeleid en doelstellingen.

Deze voorschriften zien er uitgeschreven best hevig uit, maar we kunnen ieder verzekeren dat dit echt enkel de minimale vereisten zijn voor goede fok en verzorging.

Uitzonderingen zijn altijd mogelijk met de juiste beweegredenen en dienen vooraf door de betreffende fokker te worden aangegeven bij VFN.

Huisvesting

Vereisten grootte huisvesting
Huisvesting per fret en voor een nest dient groot genoeg te zijn, waarbij pups vanaf 6 weken meer ruimte krijgen dan de bevallingskooi. De controleur zal bepalen of het voldoet aan onze richtlijnen. De controle commissie neemt hierover de definitieve beslissing.

Onze richtlijn

Plateaus mogen meetellen en elke fret moet ergens in het verblijf de mogelijkhebben om volledig rechtop te staan.

Per fret/nest:
Vloeroppervlak moet minimaal gelijk staan aan 6000cm2 oftewel 0,6m².
Minimale diepte: 40cm.
Minimale breedte: 80cm.

Meerdere fretten:
Per moer 50% erbij tellen (+ 0,3m² per moer), zelf te bepalen of in breedte, diepte of hoogte (plateaus of verdiepingen).
Per ram 100% erbij tellen (+ 0,6m² per ram), zelf te bepalen of in breedte, diepte of hoogte (plateaus of verdiepingen).

Nesten vanaf 6 weken > 4 pups:
4 t/m 8 pups: 100% erbij van minimum (totaal 1,2m²), zelf te bepalen of in breedte, diepte of hoogte (plateaus of verdiepingen).
Vanaf 9 pups: 150% erbij van minimum (totaal 1,5m²), zelf te bepalen of in breedte, diepte of hoogte (plateaus of verdiepingen).

Voorbeelden

(minimaal per fret OF nesten tot 6 weken OF nesten vanaf 6 weken t/m 3 pups)
100cm x 60cm = 6000cm²
120cm x 50cm = 6000cm²
80cm x 50cm + plateau over de halve verdieping (40cm x 50cm) = 6000cm²

Ferret Nation van 1 verdieping van 90 x 60 + plateau over de halve verdieping = 8100cm² (1 ram OF 1 moer)
Kleine Perfect kooi 2 verdiepingen 80 x 50 = 8000cm² (1 ram OF 1 moer)
Konijnenkooi 120cm breedte x 50cm diepte + plateau over de halve verdieping (60cm x 50cm) = 9000cm² (2 moertjes OF 1 ram + 1 moer)
Perfect kooi 3 verdiepingen 80 x 50 = 12000cm² (nest met 4-8 pups OF 2 rammen OF 1 ram en 1 moer OF 2 moertjes)
Ferret Nation van 2 verdiepingen 90 x 60 + 2 plateaus = 16200cm² (nest met >8 pups OF 2 rammen en 1 moertje)

Verblijven zijn veilig
Fretten kunnen niet van een hoge afstand vallen, geen voorwerpen waaraan een fret zich zou kunnen verwonden en geen verstikkings- of ontsnappingsmogelijkheden. Er liggen geen gevaarlijke materialen in de kooi die fretten kunnen doorslikken (denk aan speeltjes).

Iedere fret heeft toegang tot een tochtvrij en droog nachthok
Deze moet zich van weersomstandigheden en stressvrij in het donker kunnen terugtrekken. Bij buiten huisvesting dient het nachthok voorzien te zijn van voldoende nestmateriaal voor warmte.

Bronstige rammen worden ieder apart gehuisvest
Bronstige rammen hebben dermate last van hun hormonen dat zij vanwege trek-, sleep-, en dekgedrag richting moertjes voor extreem veel stress zorgen met alle nodige psychische en medische gevolgen van dien. Daarnaast resulteert het samen houden of zetten van rammen in vechtgedrag, met gevolgen van kleine wondjes tot ernstige verwondingen en zelfs de dood. Bronstige rammen behoren te allen tijde apart te worden gehuisvest.

De bevallingskooi moet veilig zijn
Een drachtig moertje moet minimaal 1 week voor de uitgerekende datum zijn verhuisd naar haar bevallingskooi. Hiervoor gelden verder de volgende regels:
- geen hangmatten;
- alles moet op de begane grond beschikbaar zijn;
- onderbak van tenminste 15cm hoogte ofwel gaas met een maaswijdte onder 1 x 1cm, zodat er geen pups door tralies kunnen vallen;
- geen bakje met drinkwater op de grond maar alleen hoger hangend of een flesje, zodat er geen pups kunnen verdrinken.

Verzorging

Iedere fret krijgt een adequate verzorging
De bakken worden regelmatig geschept, schoongemaakt en van verse vulling voorzien. De doeken worden op zijn minst 1 keer per week vervangen. Deze mogen niet vies zijn. De kooien moeten goed schoon zijn. De lucht in de ruimte waar de fretten staan moet acceptabel zijn. Fretten moeten zelf goed schoon en verzorgd zijn. Iedere fret heeft toegang tot schoon water en vers voer.

Selectie ouderdieren

Fokfretten worden aangekeurd door een VFN controleur
Met fretten die niet gezond worden verklaard wordt niet gefokt. Indien er tijdens de controle wordt getwijfeld aan de gezondheid van de fret zal ten alle tijden de dierenarts worden geraadpleegd.
Gecontroleerd wordt: ogen, oren, gebit (i.h.b. telling snijtanden), neus, vergroeiingen of knik, hartritme, geslachtsdelen (i.h.b. indaling testikels), anus, poten (i.h.b. telling tenen en nagels), huid en vacht, lichaamsconditie en gedrag.

Lijnteelt combinaties moeten minstens 3 generaties uit elkaar liggen
Om de gezondheid van lijnen te waarborgen is het niet toegestaan nauw verwante combinaties te maken. Inteelt combinaties, of lijnteelt combinaties in de eerste 3 generaties zijn niet toegestaan.

NL-bunzing kruisingen zijn niet toegestaan boven de 6%
In Nederland is een terechte angst voor de Nederlandse bunzing/fruns. Jagers in Nederland hebben de fruns in Nederland bewust op hun felheid voor de jacht gefokt wat hierdoor extreem snel terug te zien is in stressgevoeligheid en gedrag. Zij doen het zeer slecht als gezelschapsfret.

Hybride kruisingen uit de rest van de EU, met name UK, zijn niet toegestaan boven de 25%
In het buitenland wordt er gekruist met juist heel zachtaardige en kalme dieren, naast dat Engeland gezien worden als eiland waardoor de wilde bunzing hier niet eens meer bestaat. Deze dieren, in het buitenland hybride genoemd, zijn dan ook tot een veel hoger percentage gedomesticeerd.

Dekking

De dekperiode is toegestaan van 15 februari tot 1 juni
Buiten deze periode dekken zal normaliter nooit voorkomen.

Een ongepland nest is verboden
Het kan niet de bedoeling zijn dat een verantwoorde fokker per ongeluk een nest heeft die niet gepland was. Dit is dan ook verboden. Een nest ten gevolge van een steriele ram valt buiten deze regel.

Steriele dekkingen dienen te worden gemeld
Omdat de kans bestaat dat een steriele ram toch weer vruchtbaar wordt, willen we het op tijd weten als één van onze leden dit risico neemt. Indien mogelijk, dient dit een steriele ram te zijn die aan de eisen van de betreffende fokker die de steriele dekking wil doen voldoet. Daarnaast dient deze geschikt te zijn voor de fok.

Pups

Pups verlaten de fokker niet voor 8 weken
Voor een optimale ontwikkeling van de pups. Ondanks dat de voeding door de moeder bij pups eerder dan 8 weken stopt, gaat de opvoeding door en zijn deze laatste weken van groot belang voor de nodige mentale stabiliteit van de pups. In deze weken vormen de pups hun karakter en leren zij zindelijkheid en socialisatie met andere fretten van hun moeder en nestgenoten. Vroegtijdig uit het nest halen kan leiden tot allerlei gedragsproblemen.
Indien de pups zonder moeder komen te zitten worden pups aangelegd bij een ander nest, eventueel van een andere fokker, zodat zij alsnog de zorg en opvoeding krijgen die zij nodig hebben.
Frettenfokkers Nederland raadt fokkers aan de pups tussen 8-9 weken pas het nest te laten verlaten. De voorschriften zijn bedoeld als minimale eis.

Pups verlaten moeder en nestgenoten niet voor 7 weken
Pups blijven in het nest, bij hun moeder/pleegmoeder en nestgenoten, tot een minimumleeftijd van 7 weken. Dit is door de wet bepaald. Daarnaast zogen pups op 6 weken nog weleens, waar goed gevoede pups op 7 weken zeker weten wel gestopt zijn met zogen. Vanaf deze leeftijd is het ook toegestaan de moeder uit het nest te halen maar de nestgenootjes wel samen te laten, mocht de moeder het nest zat zijn.

Pups verlaten de fokker niet voordat zij een gewicht van minimaal 400 gram bereikt hebben
Iedere gezonde pup met de juiste voeding moet dit gewicht kunnen halen.

Alle pups worden gechipt alvorens de fokker te verlaten
Dit geeft fretten voor de rest van hun leven een uniek nummer mee waarbij zij traceerbaar zijn voor de fokker i.v.m. opvolging, voor opvangen en andere instanties bij vermissing en geeft uitsluitsel en bewijs bij o.a. stamboomregistratie en medische documenten. Vele fokkers chippen op dit moment nog niet. Echter is chippen via afspraken juist erg goedkoop. VFN heeft een samenwerkingsverband waardoor iedere fokker een stuk goedkoper en eventueel aan huis kan chippen.

Bij overlijden van pups ouder dan 2 weken is autopsie verplicht
Het kan voorkomen dat er binnen 2 weken na de geboorte pups overlijden doordat deze van zichzelf te zwak zijn. Hiervan moet altijd melding van gedaan worden bij VFN, maar autopsie is niet verplicht. Wanneer een pup overlijd na deze twee weken zal altijd via autopsie moeten worden nagegaan wat de oorzaak van overlijden is geweest. Een autopsie verslag zal moeten worden getoond aan de vereniging.

Nesten

Maximaal 4 nesten per jaar
Zodat de fokker voldoende tijd en zorg kan dragen voor de pups tijdens hun verblijf in het nest, nazorg voor de eigenaren, opvolging van de pups om de gezondheid van de lijnen te monitoren, een doordachte keuze te maken in combinaties en er ook nog een gezonde levensstijl voor zichzelf op na kan houden. Daarnaast stelt dit een maximum aan het aantal fretten dat één fokker per jaar toevoegt aan Nederland om de verscheidenheid op pijl te houden, opvangen te ontlasten en het vervolg van dezelfde lijnen te beperken. Het advies van VFN is om maximaal 2 nesten per jaar te fokken.

Ieder moertje zoogt maximaal 1 nest per jaar
Zo wordt broodfok uitgesloten en het moertje ontlast. Met natuurlijke omstandigheden is 1 nest per jaar het maximum voor een moertje. Hiertoe behoren geen schijndrachten maar het dragen en/of zogen van 1 nest.

Fokkers van Angora voldoen aan de onderstaande eisen van Angora fok
Angora moertjes kunnen doorgaans geen melk of alleen melk met te weinig voedingsstoffen geven. Normaliter worden pups direct na de geboorte overgelegd bij een moertje dat tegelijkertijd een nest verwacht en wel melk kan geven. Frettenfokkers Nederland is strikt tegen het afnemen van de pups van een moertje vlak na de geboorte! Ieder moertje waarmee gefokt wordt moet de kans krijgen deze zelf op te voeden, tevens om te voorkomen dat haar natuurlijke cyclus niet verstoord wordt.
Voor Angora fokkers zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan het fokken van Angora fretten ook bereikt worden met half Angora moertjes die wel melk geven of door het Angora moertje te laten co-parenten. Bij co-parenten voeden 2 moertjes tegelijk beide nesten op. Het is hierbij de bedoeling dat beide moertjes goed gewend zijn aan elkaar en de Angora moer 1 dag na het andere moertje gedekt wordt voor een goede aansluiting.
Omdat het kan voorkomen dat bij elkaar geplande moertjes plots niet meer met elkaar overweg kunnen vereist Frettenfokkers Nederland dat er naast de Angora moer minimaal 2 andere moertjes een dag voor de Angora moer worden gedekt. Pups kunnen dan bij wijze van uitzondering overgelegd worden bij deze 2 moertjes wanneer het geplande co-parenten toch niet lukt, zodat de eigen nesten van deze 2 moertjes niet in gevaar komt. Met diezelfde Angora moer mag daarna ook niet meer gefokt worden.
Mits de fokker nog geen ervaring heeft moet dit voorschrift onder begeleiding van een ervaren aangesloten fokker worden uitgevoerd.

Fokker

Fokker heeft een duidelijke fokrichting en selectie van fokfretten
Selectief en bewust fokken begint met een doelstelling en een bewuste selectie van kwalitatieve fokfretten en vervolgens partnerkeuzes, om dit fokdoel te ondersteunen. Wat voegt dit fokdoel toe aan het frettenbestand en is de fokker in staat om de uitkomsten te evalueren, en daarop keuzes of doelen bij te stellen?
Mits dit nog niet het geval is, is het mogelijk om als aspirant fokker in te stromen. Dit is een fokker die voldoet aan alle bovenstaande voorschriften en waarvan zowel de frettery als fokfretten goedgekeurd zijn, maar waarbij de fokker actief begeleid wordt vanuit één van onze aangesloten fokkers (die overlegt met andere aangesloten fokkers waar nodig) voor ondersteuning, ontwikkeling en het opdoen van ervaring.

Fokker is zelf goed geïnformeerd en representatief genoeg om beginners te kunnen ondersteunen
Wanneer hierover twijfel bestaat zal er een stemming worden gehouden onder de aangesloten fokkers. Met representatief wordt voornamelijk communicatieve uitingen bedoeld in persoon richting beginners, op social media, op websites, richting collega fokkers (nationaal en internationaal) en naar de vereniging zelf.

Fokker staat garant voor diens gefokte pups
Zodat opvangen ontlast worden en zo heeft de fokker tevens meer grip op diens eigen lijnen.

Fokker staat nimmer diens gefokte pups of drachtige moeren af aan een dierenwinkel of opvang, drachtige moeren mogen niet worden verkocht of weggegeven
Aansluitend op voorgaand voorschrift is het uit den boze dat een fokker, in tegenstelling tot hierboven wat er ook gebeurt, diens fok of drachtige moeren afstaat of zelfs verkoopt aan een dierenwinkel of opvang. Voor drachtige moeren geldt dat deze niet verkocht mogen worden of worden weggegeven. Bij nood wordt altijd een oplossing binnen VFN gezocht.

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands