Overtreding melden

Naast frettery en nestcontroles, hanteren we een controlesysteem waarbij iedere bezoeker kan controleren of de betreffende fokker aan de voorschriften voldoet. Controleert u voor u een melding doorgeeft of de fokker daadwerkelijk de omschreven details van het voorschrift overtreedt. U kunt de voorschriften hier vinden.

Uw melding wordt daarna in behandeling genomen. Wanneer de overtreding terecht is doorgegeven, kunnen er mogelijk sancties worden opgelegd aan de fokker.De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

© 2018 Vereniging Frettenfokkers Nederland English  |  Nederlands